"Pit-Stop" 10 il Sizinlə.......


"Pit-Stop" kafelər şəbəkəsi 10 illik fəaliyyəti müddətində müştərilərinin etibarını və rəğbətini qazanmışdır.
Bizim iş prinsipimiz müştəriləri kimyəvi əlavələrsiz, konservantsız, ekoloji cəhətdən təmiz qida məhsulları ilə hazırlanmış yemək növləri ilə təmin etməkdir. İstifadə olunan ərzaq xammalı, hazır məhsullarının mənşəyi, keyfiyyəti ilə tanış olmaq üçün kafe-də “açıq mətbəx” prinsipi tətbiq edilib (mətbəx zaldan şüşə vitrinlər vasitəsi ilə ayrılıb). "Pit-Stop" kafelər şəbəkəsinin fərqli cəhəti onun əsl xidmət keyfiyyətinə malik olmasıdır. Xidmət və qulluq keyfiyyətinin hər zaman yüksəkdə tutulması məqsədi ilə əməkdaşlarımız DAİR şirkətinin təşkil etdiyi "Masa Xidməti" və "Restoranın idarə edilməsi" mövzularında treninqlərdə iştirak ediblər.Bizim ərzaq təchizatçılarımız İSO – Standartlaşma üzrə Beynəlxalq Təşkilatdan sertifikat almış müəssisələrdir:

 


"Pit-Stop" since 2008.....

 

During its 9 years of functioning “Pit-Stop” cafe network has gained respect and trust of its clients. Our mission is providing to our clients the dishes prepared from purely organic and ecologically safe products free from any conservants and chemical additives. We practice “open kitchen” principle (kitchen is separated from hall with transparent glass showcase) so that our customers can be conviced of high quality and cooking conditions in the kitchen. High quality service is one of the distinguished characterstics of “Pit-Stop” cafes. In order to maintain this high level of service our staff is constantly taught and trained in various seminars and courses such as:”Restaurant Management”, “Serving Clients” organized by DAIR company. Our suppliers are holders of various quality standards certificates, including ISO 9001.


 

"Pit-Stop" 10 лет с Вами.....

 

Сеть кафе "Pit-Stop" заслужила доверие и уважение клиентов на протяжении 10 лет своего существования.
Принцип нашей работы заключается в представлении клиентам блюд, приготовленных из экологически чистых продуктов без каких либо консервантов и химических добавок. В кафе применяется принцип «открытая кухня» (кухня отделена от зала с помощью стеклянной витрины), чтобы наши клиенты могли убедиться в качестве и условиях обработки используемых продуктов. Наличие высокого уровня обслуживания является отличительной чертой «Пит-Стоп». Для обеспечения высокого уровня обслуживания наши сотрудники постоянно принимают участие в разных семинарах и тренингах в этом направлении. Сред них тренинги «Обслуживание столов» и «Управление рестораном», организованные компанией
DAİR. Наши поставщики, это компании обладающие стандартами и сертификатами качества (в т.ч. İSO 9001).